Despre noi

„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea”
HIPOCRATE

Viziunea
Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ vizează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională centrat pe elev în contextul unui învăţământ modern, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului acestor acţiuni fiind seriozitatea şi rigurozitatea.

Misiunea
În contextul socio-economic și cultural actual, unitatea noastă școlară îşi asumă misiunea de a forma specialişti în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică (asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie), competitivi în sistemul sanitar din ţară şi strănătate. Astfel, şcoala se angajează să le ofere elevilor un mediu de învăţare şi instruire practică provocator şi stimulativ, creat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, creându-le, pentru tot restul vieţii, dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona. Având în vedere specializările care vizează îngrijirea şi păstrarea stării de sănătate a oamenilor, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, prin întreaga sa activitate, în contextul parteneriatului educaţional, urmăreşte să dezvolte aptitudini şi să formeze competenţele elevilor, alături de o motivaţie reală a acestora pentru profesia de asistent medical.

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE 2022-2026 (ACTUALIZAT 2023)
Planul de acţiune al Școlii Postliceale Sanitare Piatra-Neamţ constituie elementul fundamental în cadrul managementului acesteia deoarece formulează obiectivele şi programele pentru atingerea acestora, defineşte mediul în care funcţionează unitatea școlară şi serviciile pe care le aduce aceasta comunităţii, stabileşte modul de recepţionare şi interpretare a semnalelor venite din societate şi căile prin care acestea sunt valorificate. PAS–ul școlii constituie documentul de prognoză al școlii pe termen lung, trei sau cinci ani, în cazul de față perioada 2022-2026 și reprezintă continuarea politicii educaționale implementată prin Planul de acțiune al unității pentru intervalul 2018-2022.
Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ este o școală europeană care oferă educație și formare profesională de calitate, corespunzătoare nevoilor societății și integrării beneficiarilor pe piața muncii din țară și străinătate.

 • Vezi PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE 2022-2026
 • Buget din toate sursele de venituri / Situaţia drepturilor salariale

 • Bugetul Scolii Postliceale Sanitare Piatra-Neamt
 •  

  GALERIE FOTO

  Despre noi

  Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ vizează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională centrat pe elev în contextul unui învăţământ modern, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului acestor acţiuni fiind seriozitatea şi rigurozitatea.

  CONTACTEAZA-NE

  Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 19, cod 610004, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ
  Telefon: 0233.230182
  FAX: 0233.230182
  E-mail: secretariat_pss@yahoo.com

  [x]

  Anul scolar 2024-2025

  Școala Postliceală Sanitară Piatra-Neamț, unitate de învățământ de stat, înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 253 din 8 mai 1992, acreditată prin O.MECTS nr. 5.770/2006, face înscrieri pentru anul școlar 2024-2025, la următoarele specializări:
  • ASISTENT MEDICAL GENERALIST – durata 3 ani, învățământ de zi – 84 locuri din care:
  ➢ 56 locuri cu finanțare de la bugetul de stat.
  ➢ 28 locuri cu taxă (autofinanțare).

  • ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – durata 3 ani, învățământ de zi –
  28 locuri cu finanțare de la bugetul de stat.
  Au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ postliceal absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

  • Citeste mai mult